Kurkuma zapobiega występowaniu zespołu ręka-stopa jako powikłania po chemioterapii

Zespół ręka-stopa, czyli HFS – Hand-Foot Syndrome, to bardzo częste powikłanie towarzyszace chemioterapii, występujące u 40%-50% chorych, a pojawiające się nawet już po pierwszym cyklu leczenia opartego na kapecytabinie. Kurkuma, znana z naukowo udowodnionego działania przeciwzapalnego, została przebadana jako możliwy środek zapobiegający temu powikłaniu.

Badanie oparto o ocenę jakości życia, weryfikowanego kwestionariuszem EORTC QLQ C30 oraz ocenę poziomu markerów stanu zapalnego takich jak interleukina 6 (IL-6), czynnik martwicy guza (TNF – tumor necrosis factor), białko C-reaktywne (CRP) oraz poziom albuminy. 

Do grupy badanej włączono chorych z rakiem piersi (52% badanych) oraz nowotworami przewodu pokarmowego (48% badanych). Od początku chemioterapii kapecytabiną pacjenci otrzymywali preparat kurkumy (Curcuma longa) w dawce 4g/dzień. Choć w badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy zespołem ręka-stopa a markerami stanu zapalnego, zaobserwowano wyraźny pozytywny wpływ kurkumy na obniżenie częstości występowania tego zespołu, zwłaszcza w drugim i kolejnych stopniach natężenia objawów HFS. 

(Źródło: onkonet.pl)