Majowa lista refundacyjna: nowe możliwości w onkologii

Ministerstwo Zdrowia nowa lista leków refundowanych, która weszła w życie 1 maja, zawiera ważne nowości w zakresie leczenia onkologicznego, zwłaszcza nowotworów ginekologicznych oraz raka piersi i nowotworów hematologicznych.

Oto nowo wprowadzone refundowane leki i terapie onkologiczne:

  • olaparyb: odtąd dostępny również w I linii leczenia podtrzymującego dla pacjentek z nowo rozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)
  • bewacyzumab: dostępny w ramach nowego programu lekowego B.116 Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)
  • kabozantynib: dostępny w ramach kolejnej opcji terapeutycznej w II linii leczenia w ramach programu lekowego B.5 Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0)
  • awelumab: dostępny w ramach nowego programu lekowego Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (1 i 2 linia) (ICD-10 C44)
  • midostauryna: ten inhibitor kinazy proteinowej dostępny będzie w nowym wskazaniu w programie lekowym B.115 Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej oraz w nowym programie lekowym B.114 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3
  • karfilzomib+deksametazon: dostępny w ramach programu lekowego Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia
  • iksazomib+lenalidomid+deksametazon: dostępny w ramach programu lekowego Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) dla populacji dorosłych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, stanowiącym czynnik prognostyczny o największym negatywnym znaczeniu rokowniczym
  • nowa forma programu B.9. Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50): uproszczenie programu lekowego oraz m.in. umożliwienie leczenia najmniejszych guzów raka piersi
  • nowa forma programu B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48): połączenie dotychczasowych programów lekowych B.50 Leczenie zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48), B.80 Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) oraz nowego wskazania leczenia olaparybem pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika.

Źródło: onkonet.pl