Nowe leki w onkologii na wrześniowej liście refundacyjnej

Pod koniec sierpnia, po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19, Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualizację listy leków refundowanych, obowiązującą od 1 września.

Wrześniowa lista refundacyjna to ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Objęła ona kilka nowych możliwości terapeutycznych, a także nowe substancje. Oto one:

  1. Nowa terapia skojarzona binimetynibem i enkorafenibem ze wskazaniem w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry z mutacją BRAF.
  2. Combo, czyli nowy schemat terapeutyczny oparty o skojarzoną immunoterapię niwolumabem oraz ipilimumabem w leczeniu pierwszej linii u wybranych chorych na czerniaka.
  3. Immunoterapia niwolumabem jako kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) o typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-).
  4. Brygatynib ( inhibitor ALK),  nowy lek na liście, dopuszczony do stosowania w drugiej linii leczenia raka płuca w programie lekowym Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.
  5. Ponatynib – również nowy lek, możliwy do zastosowania w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.
  6. Erlotinib-Zentiva: dziewięciokrotnie tańszy odpowiednik erlotinibu (Tarceva) stosowanego w leczeniu NDRP.
  7. Brentuksymab vedotin (Adcetris) w dwóch nowych wskazaniach: leczeniu chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca oraz leczeniu pacjentów z pierwotnymi chłoniakami skórnymi T-komórkowymi.
  8. Abemacyklib (kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6) będzie można stosować w programie Leczenie raka piersi w przypadku raka HER2-ujemnego w I lub II linii leczenia, w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.
  9. Nowe wskazania dla rybocyklibu, czyli możliwość leczenia w I lub II linii w skojarzeniu fulwestrantem w ramach programu lekowego Leczenie raka piersi w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi.
  10. Nowy program lekowy dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Refundacją objęto Dinutuksymab beta, do zastoswania w onkologii i hematologii dziecięcej.

Źródło: zwrotnikraka.pl