Możesz sprawdzić jakość suplementu diety przed zakupem

Jeśli chcesz kupić suplement, który został dobrze przebadany i odpowiada wszystkim normom jakości, odwiedź stronę www.badamysuplementy.pl i zapoznaj się z niezależnymi wynikami badań.

Badania prowadzi Fundacja Badamy Suplementy – prokonsumencka organizacja, sprawdzająca skład suplementów diety. Przed dopuszczeniem suplementów do sprzedaży nie ma obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych, a więc czasem rzeczywisty skład produktu może różnić się od tego podanego na etykiecie. Fundacja Badamy Suplementy (www.badamysuplementy.pl) bada dostępne na polskim rynku suplementy diety, ocenia ich skład i wykrywa wszelkie nieprawidłowości.

Suplementy badane są pod kątem:

  • zawartości składników zadeklarowanych przez producenta na etykiecie produktu
  • zanieczyszczeń metalami ciężkimi (rtęć, ołów, kadm)
  • zanieczyszczeń mikrobiologicznych (drożdże i pleśnie, gronkowce koagulazo-dodatnie, Escherichia coli, Salmonella, ogólna liczba drobnoustrojów);
  • wskaźnika TOTOX – ten element jest sprawdzany w przypadku kwasów tłuszczowych (TOTOX daje obraz „świeżości oleju”), a im niższa jest zawartość tego wskaźnika, tym lepiej.

Fundacja działa na rzecz konsumentów, nie reklamuje produktów, nie poleca ich. Pełni funkcję strażnika i badacza na słabo uregulowanym rynku suplementów diety.

Zajrzyj. Warto! www.badamysuplementy.pl

https://www.facebook.com/badamysuplementy/

Źródło: zdrowie.pap.pl