Niedobór witaminy D a COVID-19

Naukowcy z Hospital Universitario Marqués de Valdecilla zdiagnozowali aż u 80% z 216 pacjentów z COVID-19 przyjętych w okresie od 10 do 31 marca niedobór witaminy D. Pacjenci z niższymi poziomami wit. D mieli podwyższone poziomy markerów burzy cytokinowej: ferrytyny i D-dimerów.

19 spośród 216 pacjentów biorących udział w badaniu Hiszpanów, którzy przyjmowali doustne suplementy witaminy D przez ponad trzy miesiące przed przyjęciem do szpitala miało nieco lepsze wyniki niż chorzy, którzy ich nie przyjmowali.

W innym badaniu naukowcy z Boston University School of Medicine zmierzyli poziom wit. D u 235 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Okazało się, że u chorych, którzy mieli co najmniej 30 ng/mL 25-hydroksywitaminy D o wiele rzadziej obserwowano ciężki przebieg choroby, w tym utratę przytomności i niedotlenienie. Pacjenci ci rzadziej umierali.

Już w 2015 roku w czasopiśmie „Nutrients” ukazały się badania wskazujące, że niedobór witaminy D o blisko 60% zwiększa ryzyko ostrej infekcji wirusowej. Niedobór witaminy D, poza niekorzystnym wpływem na pracę układu odpornościowego, podwyższa także ryzyko zaburzeń krzepnięcia krwi, bardzo częstych u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19.

Z badania brytyjskich badaczy z University of Birmingham wynika, że niedobory wit. D mogą zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem. Według nich zapewnienie odpowiedniego poziomu wit. D pomoże w ograniczeniu powikłań, w tym burzy cytokinowej, i obniży ryzyko śmierci z powodu COVID-19. Zdaniem autora badania dr. Michaela F. Holicka wit. D chroni przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi nie tylko w przypadku koronawirusa, ale i innych wirusów powodujących choroby górnych dróg oddechowych, w tym grypę.Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niskie koszty leczenia wit. D, warto rozważyć oznaczanie jej poziomu i suplementację w przypadku osób najbardziej narażonych na jej niedobory: seniorów, pacjentów z chorobami współistniejącymi, mieszkańców domów opieki i osób szczególnie zagrożonych zakażeniem COVID–19 oraz ciężkim przebiegiem tej choroby. Leczenie wit. D powinno być zalecane także pacjentom chorującym na COVID-19, u których wykryto niski poziom tej witaminy.