Pembrolizumab i szczepionka przeciw HPV w leczeniu zaawansowanego raka szyjki macicy

Czasopismo „Lancet Oncology” opublikowało wyniki koreańskiego badania nad zastosowaniem pembrolizumabu oraz szczepionki przeciwko HPV w leczeniu nawracającego lub zaawansowanego raka szyjki macicy.

Badanie typu open-label objęło pacjentki z HPV-dodatnim rakiem szyjki macicy, u których nastąpiła progresja nowotworu po standardowym leczeniu. Chore otrzymywały domięśniowo szczepionkę przeciwko HPV w tygodniach 1, 2, 4, 7, 13, 19 (i ew. 46. tygodniu) oraz dożylnie pembrolizumab co 3 tygodnie przez 2 lata lub do czasu progresji choroby. Pierwszorzędowym punktem końcowym była ogólna odpowiedź na leczenie po 24 tygodniach.

Skuteczność postępowania była możliwa do oceny u 26 pacjentek. Mediana czasu obserwacji wyniosła 6,2 miesiąca. W 24. tygodniu u 42% chorych zaobserowowano odpowiedź na leczenie, w tym u 15% odpowiedź całkowitą. Nie odnotowano ani jednego zgonu związanego z terapią.

Z badania wynika, że połączenie szczepionki przeciw HPV i pembrolizumabu może stanowić nową opcję terapeutyczną u pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy.

Źródło: lek. M. Kamiński, termedia.pl; Zdjęcia: andreaobzerova – stock.adobe.com