Ruszy portal z wynikami osiąganymi przez szpitale w operacyjnym leczeniu nowotworów

Już wkrótce powstanie portal internetowy, dzięki któremu pacjenci poznają wskaźniki dotyczące funkcjonowania szpitali. Obejmie on okulistykę i – na co polscy pacjenci onkologiczni czekają od dawna – operacyjne leczenie nowotworów. Nareszcie upubliczniane będą wyniki osiągane przez poszczególne ośrodki, miejmy nadzieję – w miarodajny i przystępny sposób. Portal umożliwi pacjentom rozeznanie, gdzie najlepiej się leczyć.

Pierwszym krokiem do powstania portalu jest raport pt. Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe – leczenie zabiegowe zamieszczony 27 maja na stronie internetowej NFZ. Publikowane są w nim dane na temat m.in. liczby zabiegów w terapii nowotworów i rozmieszczenia ośrodków w poszczególnych województwach, które je wykonują. Dane dotyczą raka piersi, płuca, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, raka tarczycy, gardła i krtani, żołądka, trzustki, jelita grubego, pęcherza moczowego, jajnika, macicy, nerki i prostaty.

Poza liczbą i koncentracją zabiegów w każdym województwie raport obejmuje również ponowne hospitalizacje. Informacje podano na podstawie danych Centrali NFZ według stanu na dzień 14 maja 2019 roku. Próg realizacji 250 zabiegów w przypadku raka piersi osiągnęło 18 ośrodków w Polsce.

Na portalu Termedia Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji Raport następująco komentuje raport: „Nowotwory złośliwe – koncentracja leczenia zabiegowego jest skarbnicą wiedzy dla pacjentów onkologicznych, z którego mogą dowiedzieć się, gdzie się leczyć, i jednoznaczną podpowiedzią dla podmiotów tworzących szpitale i ich dyrektorów, jak konsolidować usługi. To nie jest łatwy do czytania raport. Mimo zwięzłej i czytelnej części opisowej, najciekawsze informacje odnajdziemy w szczegółowych tabelach zawierających dane źródłowe, których analiza wymaga określonej biegłości w stosowaniu arkuszy kalkulacyjnych. Jednak pierwszy raz pacjenci dostają do ręki dokument, który w zakresie operacyjnego leczenia nowotworów informuje, które ośrodki wykonały preferowaną przez płatnika minimalną liczbę zabiegów oraz podaje ich dokładną liczbę. Dodatkowo, w przypadku leczenia nowotworu złośliwego piersi, pacjenci otrzymują informację o liczbie powtórnych hospitalizacji po zabiegach radyklanego odjęcia piersi z rekonstrukcją oraz kompleksowego zabiegu w obrębie piersi”.

Dalej specjalista dzieli się kolejnymi ważnymi refleksjami na temat raportu NFZ: „Raport niesie także ważne wnioski dla podmiotów tworzących i dyrektorów szpitali. […] Szpital otrzyma w 2019 r. wynagrodzenie o 25% wyższe od nominalnego, jeśli przekroczył pewne minima operacyjne, które można, czy wręcz należy wiązać z utrzymaniem umiejętności personelu i zachowaniem jakości opieki. Właściciele szpitali i zarządzający powinni zadać sobie pytanie, czy warto kontynuować realizację określonych świadczeń, gdy szpital jest daleki od spełnienia warunków minimalnych uprawniających do podwyższonego wynagrodzenia?”.

Na koniec R. Mołdach porusza trudną, lecz palącą kwestię: „Czy płatnik w tych działaniach porządkujących rynek nie powinien uzyskać bardziej zdecydowanego wsparcia ze strony ministra zdrowia? Jeśli mamy bowiem szpital, który ma 10%, 15%, 20%, 25%, czy nawet w przypadku „lidera” 33% ponownych hospitalizacji, to czy w ogóle taki szpital powinien nadal w danym zakresie leczyć pacjentów, jeśli faktyczni liderzy osiągają tu rezultaty na poziomie 0,8%-1,2%? […] Prymat zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta nie powinien podlegać dyskusji. […] Minister zdrowia powinien tu co najmniej korzystać z uprawnień kontrolnych konsultantów wojewódzkich lub zastanowić, czy nie postawić bariery, gdy określone parametry świadczące o bezpieczeństwie pacjenta są wielokrotnie przekraczane, a sytuacja ta powtarza się i nie ma uzasadnienia klinicznego. Dla przykładu na 186 szpitali leczących operacyjnie w 2018 r. nowotwór złośliwy piersi 18 z nich, czyli 10%, przekroczyło próg 10% ponownych hospitalizacji. Pacjenci poznali nazwy tych szpitali”.

Zaprezentowane w raporcie Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe – leczenie zabiegowe dane stanowią cenną wskazówkę umożliwiającą chorym podjęcie świadomej decyzji o wyborze ośrodka. Powstający portal to ważny krok w kierunku upodmiotowienia opieki szpitalnej i dostrzeżenia w pacjencie równorzędnego partnera ośrodków leczniczych.

(Źródło: W. Kuta – rynekzdrowia.pl, K. Lurka – termedia.pl; Zdjęcia: thodonal – stock.adobe.com)