Rewolucja w leczeniu agresywnego raka piersi

  • Post category:Rak piersi

Nowy, skuteczny lek – tucatynib w tabletce – ukierunkowany jest na receptor HER 2, który występuje u mniej więcej 20% pacjentek z rakiem piersi.

Preparat wyprodukowany przez Seattle Genetics przeszedł badanie III fazy, które wykazało, że tucatynib jest najbardziej skuteczny w skojarzeniu z dwoma innymi lekami: herceptyną i chemioterapeutykiem kapecytabiną. W całej grupie badanej liczącej 600 chorych na HER-2 dodatniego raka piersi tucatynib zredukował ryzyko progresji aż o 46%, a ryzyko zgonu – o 34%.

W momencie rozpoczęcia badania prawie połowa jego uczestniczek miała już przerzuty do mózgu (występujące u mniej więcej 30-50% chorych na HER-2 dodatniego raka piersi). W tej grupie tucatynib zmniejszył ryzyko postępu choroby lub śmierci o 52% w porównaniu z leczeniem chemioterapią i herceptyną.

„Dodanie tucantynibu do popularnego skojarzenia herceptyny i kapecytabiny wydaje się być potencjalnie znaczącym postępem w leczeniu zaawansowanego HER-2 dodatniego raka piersi. Co więcej, lek działa u chorych, u których pojawiły się już przerzuty do mózgu – mówi dr Roger Dansey z Seattle Genetics, zapewniając, że firma zaproponuje lek także chorym z grupy kontrolnej badania III fazy.

Wniosek o rejestrację tucatynibu zostanie złożony w pierwszym kwartale 2020 roku. Po ogłoszeninu obiecujących wyników badań nad nowym lekiem akcje Seattle Genetics wzrosły o ponad 17 punktów procentowych.

Źródło: M. Koblańska, termedia.pl