Azbest wciąż niebezpieczny – narażony jest praktycznie każdy

Wiele osób w Unii Europejskiej nadal pracuje i mieszka w budynkach skażonych azbestem – alarmuje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Praktycznie każdy mógł być narażony na oddziaływanie tej substancji, która powoduje w UE co najmniej 14 tys. zgonów rocznie.

Biuro Analiz PE (EPRS) przygotowało raport dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) europarlamentu, która pracuje nad sprawozdaniem z inicjatywy ustawodawczej w sprawie ochrony pracowników przed azbestem.

Wytrzymały i odporny na wysokie temperatury i korozję azbest był powszechnie używany do celów handlowych i przemysłowych. Stosowano go w konstrukcji statków, wagonów kolejowych, samolotów i pojazdów wojskowych, a także w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.

Poziom zanieczyszczenia azbestem w budynkach publicznych i prywatnych często jest nieznany. Około 70-80% surowego azbestu zużyto do produkcji wyrobów cementowych. Resztę wykorzystano do produkcji wyrobów budowlanych, wykładzin podłogowych, okładzin hamulcowych, tekstyliów azbestowych, płyt izolacyjnych, izolacji natryskowej, materiałów filtrujących itp.

Narażenie na działanie azbestu może być przyczyną ponad połowy zgonów z powodu raka pochodzenia zawodowego na świecie. Obciążenie chorobami związanymi z azbestem jest skoncentrowane w Europie z powodu intensywnego stosowania azbestu we wcześniejszych dziesięcioleciach.

Poza obróbką surowego azbestu oraz produkcją wyrobów azbestowych i ich instalowaniem, zanieczyszczenie tą substancją wynika z późniejszych napraw, renowacji i usuwania azbestu. Ludzie nadal pracują i mieszkają w budynkach zawierających azbest, co oznacza, że praktycznie każdy mógł lub może być narażony na oddziaływanie tej substancji.

Najlepiej udokumentowane choroby spowodowane ekspozycją na azbest to międzybłoniak opłucnej  oraz rak płuc. Liczba przypadków raka płuc związanego z azbestem jest mniej więcej taka sama jak przypadków międzybłoniaka.

Koszty społeczne azbestu są ogromne. Obejmują one utratę życia – co najmniej 14 tys. zgonów rocznie w UE oraz przewlekłą chorobę i niepełnosprawność.

Źródło: EuroPAP News; Zdjęcia: auremar – stock.adobe.com