Mammodiagnostyka wykonywana przez niewidomych?

Nowatorski start-up autorstwa Lidii Rakow, prezes Fundacji Centrum Innowacji i Rozwoju i pomysłodawczyni innego start-upu społecznego Mammodiagnostyka, wdroży i umożliwi badania piersi przez osoby niewidome.

L. Rakow postanowiła wykorzystać ponadprzeciętne zdolności sensoryczne osób niewidomych i słabowidzących do wczesnego wykrywania raka piersi metodą palpacyjną. Takie praktyki w diagnostyce raka sutka wdrażane są w innych krajach. Celem autorki start-upu jest stworzenie systemu kształcenia niewidomych w celu podniesienia jakości systemu profilaktyki raka piersi. Pierwsze badania palpacyjne z udziałem osób niewidomych i słabowidzących przeprowadzane są już w Warszawie. Zdarza się, że podczas mammodiagnozy wykrywane są już kilkumilimetrowe zmiany. 

Jak wygląda takie badanie? Trwa ono około 30 minut, a zaczyna się od wywiadu rodzinnego na temat raka piersi i jajnika. Po rozmowie pacjentka zostaje ułożona do badania, zaś odpowiednio przeszkolony niewidomy diagnosta przeprowadza badanie każdej piersi metodami spiralną, liniową i zegarową. W razie wykrycia jakiejkolwiek zmiany zmianę opisuje ją i zachęca pacjentkę do dalszej diagnostyki. 

Zwolennikiem mammodiagnostyki prowadzonej przez niewidomych jest kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz konsultant krajowy ds. ginekologii i położnictwa prof. Krzysztof Czajkowski. Zadanie dla niewidomych mammodiagnostów postrzega w dwóch obszarach: wykrywaniu małych zmian w gruczole piersiowym oraz działań edukacyjnych i uczeniu samobadania piersi. 

(Źródło: TokFM, rynekzdrowia.pl)