Międzybłoniak opłucnej – możliwość udziału w badaniu klinicznym

Trwa nabór do nowego badania klinicznego INFINITE dotyczącego złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM). Badanie INFINITE przeznaczone jest dla pacjentów, którzy przebyli co najmniej jeden, a maksymalnie dwa schematy leczenia.

Celem badania klinicznego INFINITE jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności badanego produktu leczniczego (rAd-IFN), stosowanego wraz z celekoksybem i gemcytabiną w celu spowolnienia lub zatrzymania wzrostu guza. rAd-IFN to lek badany, rodzaj terapii genowej, który może pomóc w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Innowacyjną terapia genowa rAd-IFN to wektor wirusowy niezdolny do replikacji (adenowirus) dostarczający gen ludzkiego interferonu (IFN) α-2b bezpośrednio do przestrzeni wewnątrzopłucnowej. Jego działanie polega na wspomaganiu organizmu w wytwarzaniu większych ilości białka o nazwie interferon – w szczególności w wyściółce płuc. Zwiększona ilość tego białka może wpływać na układ odpornościowy, co potencjalnie może spowodować spowolnienie wzrostu guza. Badanie kliniczne fazy 3 prowadzone przez firmę Trizell Ltd.  ma na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności tej badanej terapii genowej podawanej w skojarzeniu z lekiem przeciwzapalnym celekoksybem, a następnie z chemioterapią gemcytabiną (w zakresie spowalniania wzrostu guza lub zatrzymywania jego wzrostu). Badanie INFINITE skupia się na ocenie skuteczności rAd-IFN w porównaniu ze skutecznością samej standardowej chemioterapii.

rAd-IFN stosowano już u osób z MPM w innych badaniach klinicznych:

  • We wstępnym badaniu pilotażowym 11 pacjentów z MPM otrzymało rAd-IFN w celu określenia odpowiedniej dawki.
  • W innym badaniu 40 pacjentów z MPM otrzymało rAd-IFN w połączeniu z celekoksybem, a następnie standardową chemoterapię pierwszej lub drugiej linii. Ogólnie rAd-IFN był dobrze tolerowany.

Inne leki podawane w ramach badania to celekoksyb i gemcytabina. Celekoksyb to niesteroidowy lek przeciwzapalny. Gemcytabina to chemioterapeutyk. Choć oba te leki są dopuszczone do leczenia pacjentów z różnymi chorobami, zastosowanie celekoksybu i gemcytabiny z rAd-IFN stanowi badaną metodę leczenia MPM.

Więcej informacji i zapisy na badanie na: https://pl.myinfinitestudy.com/

Źródło: pl.myinfinitestudy.com, zwrotnikraka.pl; Zdjęcia: utah51 – stock.adobe.com