Rak płuca. Jednoczasowa radiochemioterapia to standard na świecie, w Polsce – nadal nie

  • Post category:Rak płuca

W Polsce w niedrobnokomórkowym raku płuca nadal rzadko stosuje się wydłużającą przeżycie jednoczasową radiochemioterapię.

Jak wskazują autorzy raportu „Jednoczasowa radiochemioterapia w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego, nieoperacyjnego raka płuca”, liczba chorych na NDRP pozbawionych dostępu do jednoczasowej radiochemioterapii jest w Polsce co najmniej trzykrotnie wyższa niż liczba leczonych metodą skojarzoną. W USA takie leczenie otrzymuje około 60% chorych, co przez amerykańskich ekspertów jest uważane wciąż za niesatysfakcjonujące.

Jak pokazuje raport, w naszym kraju u źródeł problemu leży brak wiedzy, również wśród onkologów, niewłaściwe warunki organizacyjne i zbyt niska wycena procedur radiochemioterapii.

Najczęściej stosowana jest u nas radiochemioterapia sekwencyjna, co jest niezgodne z międzynarodowym standardem.Strategia kojarzenia radiochemioterapii z konsolidującą immunoterapią w III stopniu klinicznego zaawansowania NDRP stała się już 3 lata temu międzynarodowym standardem terapeutycznym o najwyższej kategorii rekomendacji.

Jednoczasowo lepiej niż sekwencyjnie

Leczenie sekwencyjne polega na zastosowaniu najpierw chemioterapii, a następnie, po jej zakończeniu, radykalnej radioterapii. Radiochemioterapia jednoczasowa polega na podawaniu od pierwszego dnia leczenia zarówno chemioterapii, jak i radioterapii.

Zgodnie z międzynarodowymi i polskimi wytycznymi, jednoczasową radiochemioterapię należy zawsze rozważać w miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca, bo powoduje znaczące wydłużenie życia.

Pięcioletnie przeżycie po jednoczasowej radiochemioterapii jest niemal dwukrotnie wyższe niż w grupie chorych poddawanych leczeniu sekwencyjnemu.

W badaniach zakres średniego przeżycia chorych bez progresji nowotworu w obserwacji 2-letniej różnił się o blisko 11 miesięcy na korzyść jednoczesnej radiochemioterapii skojarzonej z konsolidującą immunoterapią. 5-letnie przeżycie ogólne chorych poddanych konsolidującej immunoterapii wyniosło 42,9%, a przeżycie bez progresji nowotworu 33%.

Często bywa tak, że chorzy na NDRP trafiają do ośrodków stricte onkologicznych już po przeprowadzeniu chemioterapii. W opinii niektórych ekspertów leczenie to zbyt często jest rozpoczynane po niekompletnej diagnostyce i bez wcześniejszego konsylium wielospecjalistycznego. Poziom wiedzy pulmonologów i onkologów na temat zalet jednoczasowej radiochemioterapii w leczeniu raka płuca jest niski. Często jest ona pomijana przy wyborze opcji terapeutycznych z powodu opinii o jej znacznym obciążeniu dla pacjenta, braku wiedzy o jej efektywności czy nieznajomości standardów leczenia NDRP.

Pełną treść raportu znajdziesz tutaj: https://zwrotnik.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/10/jednoczasowa-radiochemioterapia-rak-pluca-raport.pdf

Źródło: rynekzdrowia.pl; Zdjęcia: utah51 – stock.adobe.com