Śląskie Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów już otwarte!

Śląskie Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów otwarto na początku listopada w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Otwarcie Centrum stanowi ważny krok w zmianie myślenia o zdrowiu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz odpowiedź na wyzwania, przed którymi staje obecnie system ochrony zdrowia w Polsce. 

Wprzyjaznych warunkach, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu na europejskim poziomie, Centrum prowadzi bardzo szeroko zakrojoną działalność leczniczą, profilaktyczną i naukowo-badawczą, poświęconą głównie diagnostyce i terapii fizykalnej chorób układu naczyniowego i układu ruchu, a także wczesnej diagnostyce i terapii nowotworów.

Bytomski ośrodek specjalizuje się w terapii chorób cywilizacyjnych – zwłaszcza w populacji osób starszych – ze szczególnym uwzględnieniem stanów przednowotworowych i chorób nowotworowych oraz zapobieganiu i leczeniu chorób naczyniowych, takich jak przewlekłe rany, owrzodzenia i obrzęki limfatyczne, a także przewlekłych chorób narządu ruchu o podłożu zapalnym i zwyrodnieniowym.

Medycyna fizykalna włącza do procesu terapeutycznego metody z dziedziny fizyki. W Centrum wykorzystywane jest w tym celu zmienne pole magnetyczne, światło niskoenergetyczne – laserowe i emitowane przez diody półprzewodnikowe LED, polichromatyczne światło spolaryzowane, tlen hiperbaryczny, ozon, lokalne podciśnienie i temperatury kriogeniczne. Specjalistyczny sprzęt diagnostyczny jest wyposażony w oprogramowanie z dziedziny sztucznej inteligencji, która w oparciu o zebraną bazę danych może „sugerować” lekarzowi obszary wymagające szczególnie dokładnej diagnostyki. 

W celach leczniczych stosowana będzie nowatorska metoda terapii fotodynamicznej, skuteczna w radykalnym leczeniu stanów przednowotworowych i wczesnych postaci nowotworów, ale też leczenia paliatywnego. Ta metoda jest adresowana do chorych na wczesne i zaawansowane postaci niedrobnokomówkowego raka oskrzeli oraz raka przełyku i przełyku Barretta, powierzchownej postaci raka pęcherza moczowego oraz nowotworów skóry i błony śluzowej jamy ustnej.

Oby więcej takich ośrodków w Polsce…

Źródło: katowice.tvp.pl; Zdjęcia: sudok1 – stock.adobe.com